Sommerdrift

Et grundvandskøleanlæg bruger grundvand til køling om sommeren. Grundvandets naturlige temperatur som i Danmark typisk ligger mellem 8-12 °C udnyttes til eksempelvis:

  • Proceskøl
  • Ventilationsanlæg
  • Komfortkøl
  • Kondensatorkøl osv. 

Koldt vand fra lager pumpes op til køling

 

Vinterdrift

Om vinteren vendes strømningsretningen for igen at nedkøle grundvandsmagasinet. Varmen gemt i grundvandsmagasinet kan nu genanvendes og benyttes til opvarmning ved hjælp af varmepumper. Man kan med fordel under opbygning af et ATES anlæg montere CIP- studser på rørstrengen ved veksleren. Dermed har man en mulighed for at udsyre veksleren. Grundvandssiden på varmeveksleren skal vedligeholdes for at holde optimerede driftskonditioner og evt. fjerne biofilm på pladerne. Dette kan eventuelt gøres med en CIP aftale, eller ombytninger. 

Varmt vand fra lager pumpes op til opvarmning